Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje v našem programu URADNA ZAPESTNICA TVOJE ZABAVE.
Upamo, da ste zadovoljni z osvojenimi nagardami.

Obveščamo vas, da je program URADNA ZAPESTNICA TVOJE ZABAVE zaključen.
Sledite nam še naprej na www.coca-colahellenic.com

Pravila

OBVESTILO O SPREMEBI PRAVIL NAGRADNE IGRE »URADNA ZAPESTNICA TVOJE ZABAVE«

 

Organizator nagradne igre »Uradna zapestnica tvoje zabave« Coca – Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin vse sodelujoče v nagradni igri obvešča, da je prišlo do spremembe pravil nagradne igre.

 

Sprememba pravil nagradne igre se nanaša na 3. točko pravil »Nagrade in podelitev nagrad«, in sicer se  povečuje število nagrad, ki bodo podeljene v nagradni igri. Spremenjena 3. točka pravil nagradne igre se tako glasi:

 

»V nagradni igri bo podeljenih:

 •  1000x  VSTOPNIC ZA TRAMPOLIN PARK WOOP; vrednost ene nagrade je 10,00 € z DDV;
 • 500x BLUETOOTH ZVOČNIKOV; vrednost ene nagrade je 6,07 € + DDV;
 • 31x HP NAMIZNIH RAČUNALNIKOV; vrednost ene nagrade je 400 € + DDV
 • 119x VSTOPNIC ZA OUTLOOK FESTIVAL V PULI; vrednost ene nagrade je 55 € + DDV
 • 500x VSTOPNICA ZA KINO CINEPLEXX ; vrednost ene nagrade je 9,00 € + DDV

 

Skupna vrednost ene nagrade je 16,97 € + DDV; skupna vrednost vseh nagrad je 36.480,00 € + DDV.«

 

Spremenjena in dopolnjena pravila nagradne igre »Uradna zapestnica tvoje zabave« so na voljo vsem udeležencem nagradne igre na spletni strani organizatorja – www.coca-cola.si.  

 

Spremenjena pravila nagradne igre veljajo od dne sprejetja dalje, to je od dne 07.08.2018.

 

 

 

V Trzinu, dne 07.08.2018

 

COCA – COLA HBC SLOVENIJA d.o.o.

Jakša Maganić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILO O SPREMEBI PRAVIL NAGRADNE IGRE »URADNA ZAPESTNICA TVOJE ZABAVE«

 

Organizator nagradne igre »Uradna zapestnica tvoje zabave« Coca – Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin vse sodelujoče v nagradni igri obvešča, da je prišlo do spremembe pravil nagradne igre.

 

Sprememba pravil nagradne igre se nanaša na 3. točko pravil »Nagrade in podelitev nagrad«, in sicer se  povečuje število nagrad, ki bodo podeljene v nagradni igri. Spremenjena 3. točka pravil nagradne igre se tako glasi:

 

»V nagradni igri bo podeljenih:

 •  1000x  VSTOPNIC ZA TRAMPOLIN PARK WOOP; vrednost ene nagrade je 10,00 € z DDV;
 • 500x BLUETOOTH ZVOČNIKOV; vrednost ene nagrade je 6,07 € + DDV;
 • 31x ASUS NAMIZNIH RAČUNALNIKOV; vrednost ene nagrade je 400 € + DDV
 • 50x VSTOPNIC ZA OUTLOOK FESTIVAL V PULI; vrednost ene nagrade je 55 € + DDV
 • 500x VSTOPNICA ZA KINO CINEPLEXX ; vrednost ene nagrade je 9,00 € + DDV

 

Skupna vrednost ene nagrade je 15,71 € + DDV; skupna vrednost vseh nagrad je 32.685,00 € + DDV.«

 

Spremenjena in dopolnjena pravila nagradne igre »Uradna zapestnica tvoje zabave« so na voljo vsem udeležencem nagradne igre na spletni strani organizatorja – www.coca-cola.si.  

 

Spremenjena pravila nagradne igre veljajo od dne sprejetja dalje, to je od dne 06.08.2018.

 

 

 

 

V Trzinu, dne 06.08.2018

 

COCA – COLA HBC SLOVENIJA d.o.o.

Jakša Maganić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(čistopis pravil:)

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE »URADNA ZAPESTNICA TVOJE ZABAVE«

 

 1. Organizator nagradne igre »URADNA ZAPESTNICA TVOJE ZABAVE« je Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja.

 

 1. Trajanje:

Nagradna igra poteka od 15. 05. 2018 do 15. 09. 2018.

Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju republike Slovenije. V nagradni igri lahko sodelujejo le državljani republike Slovenije.

 

 1. Nagrade in podelitev nagrad:

 

V nagradni igri bo podeljenih:

 • 1000x  VSTOPNIC ZA TRAMPOLIN PARK WOOP; vrednost ene nagrade je 10,00 € z DDV;
 • 500x BLUETOOTH ZVOČNIKOV; vrednost ene nagrade je 6,07 € + DDV;
 • 31x ASUS NAMIZNIH RAČUNALNIKOV; vrednost ene nagrade je 400 € + DDV
 • 119x VSTOPNIC ZA OUTLOOK FESTIVAL V PULI; vrednost ene nagrade je 55 € + DDV
 • 500x VSTOPNICA ZA KINO CINEPLEXX ; vrednost ene nagrade je 9,00 € + DDV

 

Skupna vrednost ene nagrade je 16,97 € + DDV; skupna vrednost vseh nagrad je 36.480,00 € + DDV.

 

Hkrati bo vsaka zapestnica (del etikete), ki je del vseh promocijskih pakiranj (Coca-Cola, Coca-Cola zero ali Coca-Cola zero lemon 0,5L PET) veljala kot zapestnica pri vstopu v trampolin park Woop, katere redna cena je 2,50 € + DDV. Zapestnica ne velja kot vstopnina za trampolin park Woop, temveč pokrije le del vstopnine (2,50 €).

 

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na sledeča načina:

 1. Pod etiketo (zapestnico) promocijskih pakiranj Coca-Cola, Coca-Cola zero ali Coca-Cola zero lemon 0,5L PET bo šifra, ki je lahko dobitna. Šifro posameznik vnese preko spletnega portala coca-cola.si, kjer si ustvari profil, in preveri, ali je zadel nagrado. Hkrati tudi izve, katera nagrada mu pripada. Tudi v kolikor ne prejme nobene nagrade, lahko zapestnico, ki je del etikete vseh promocijskih pakiranj, izkoristi kot zapestnico za vstop v trampolin park Woop. Z registracijo profila in klikom na okence Izjava bo potrošnik oziroma sodelujoči izrazil strinjanje s posredovanjem in obdelavo osebnih podatkov. Sodelujoči ustvarijo profil tako, da vnese svoje osebne podatke: ime, priimek, e-poštni naslov in geslo, nato vnesejo kodo.

 

Vsak sodelujoči ima lahko na spletni strani www.cocacola.si največ en profil, ki si ga ustvari sam. Vsako kodo je mogoče uporabiti samo enkrat. Če se koda uporabi večkrat, se upošteva le prvi vnos kode, vsi poznejši vnosi iste kode pa bodo prezrti.

 

 1. Brez nakupa je možno sodelovati s pošiljanjem sporočila z naslovom »URADNA ZAPESTNICA TVOJE ZABAVE« na naslov infoslo@cchellenic.com ali dopisnice s pripisom »URADNA ZAPESTNICA TVOJE ZABAVE«, kjer navedete, brez katerih petih stvari si ne predstavljate poletne zabave. Zraven dopišite še osebne podatke (ime, priimek, naslov, poštna številka, elektronski naslov in kraj ter telefon) ter navedite: »Strinjam se z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre ter s tem, da organizator nagradne igre moje osebne podatke objavi na spletnem portalu coca-cola.si. Po koncu nagradne igre zahtevam, da se moji osebni podatki nemudoma izbrišejo.«. Organizator bo vsakemu sodelujočemu poslal naključno kodo na elektronski naslov ali po pošti. Posameznik bo nato kodo vnesel preko spletnega portala www.coca-cola.si in preveril, ali je koda dobitna. Posamezni sodelujoči lahko posreduje zgolj eno elektronsko sporočilo oziroma dopisnico za prejem kode, in s tem lahko prejme le eno samo naključno kodo za sodelovanje v nagradni igri. V kolikor posameznik posreduje več elektronskih sporočil ali dopisnic, ni upravičen do prejema dodatnih kod, pri čemer se upošteva zgolj prvo prejeto elektronsko sporočilo oziroma dopisnica, preostala pa se izbrišejo oziroma dopisnice uničijo.

 

 1. Pravila:

 

Organizator si pridružuje pravico, da prijave z nepopolnimi podatki sodelujočih izloči iz nagradne igre oziroma jih ne upošteva. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Nagrajenci bodo svojo nagrado prejeli po pošti na naslov, ki so ga navedli. Nagrada bo na pošto oddana najkasneje v roku 60 dni od dne vnosa šifre v spletni portal.

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Dobitniki nagrad bodo zagotovili vse informacije in dokumente, potrebne za izpolnitev pravil in drugih zadevnih zakonov.

 

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 14 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba (op. 14 – 18 let) ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade.

 

Zaposleni v podjetju Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

 

 1. Ostala pravila nagradne igre

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

 

Če prejemnik dobitne kode ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

 

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

 

organizator nagradne igre izrecno opozarja na dejstvo, da podeljuje zgolj vstopnice za udeležbo na koncertu in kot tak ne odgovarja za morebitno odpoved dogodka oziroma za škodo, ki jo je organizator dogodka potrošniku zaradi delne ali popolne neizpolnitve pogodbe, povzročil.

 

 1. Varovanje podatkov

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre. Organizator bo hranil posredovane osebne podatke nagrajencev v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbeo o varstvu osebnih podatkov (t.i. GDPR). Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbeo o varstvu osebnih podatkov (t.i. GDPR).

 

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je torej izjava potrošnika, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da zbrišete svoj profil na spletni strani organizatorja nagradne igre, oziroma, da organizatorju na elektronski naslov infoslo@cchellenic.com pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da bo organizator osebne podatke posredoval podizvajalcu Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor izključno za potrebe dostave in obveščanja o dostavi nagrad in sicer: ime, priimek, naslov, kontaktno telefonsko številko in e-mail. Pošta Slovenije d.o.o. bo posredovane osebne podatke uničila takoj, ko se izpolni namen,  za katrega so ji bili osebni podatki dani, ko  bo razdelila nagrade posameznim nagrajencem. Organizator se zavezuje, da bo o osebnih podatkih, ki jih bo posredoval Pošti Slovenije vodil evidenco posredovanja. 

 

Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.

 

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov In določili Splošne uredbeo o varstvu osebnih podatkov (t.i. GDPR). Prav tako lahko potrošnik od upravljavca zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov in ima na voljo pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, v kolikor meni, da je prišlo do kršitve pri obdelavi njegovih osebnih podatkov.

 

Po prenehanju potrebe za hrambo in obdelavo osebnih podatkov ali na zahtevo nagrajenca, se osebni podatki zbrišejo. V kolikor posameznik prejme nagrado v vrednosti 42,00 € ali več, se lahko osebne podatke hrani dlje časa, in sicer do zaključka razdelitve vseh nagrad.

 

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: infoslo@cchellenic.com.

 

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

 

Coca-Cola je registrirana blagovna znamka družbe The Coca-Cola Company. Vse pravice pridržane.

 

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 15.05.2018, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – www.coca-cola.si.

 

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

 

 

V Trzinu, dne 11.05.2018, sprememba dne 06.08.2018

 

 

COCA-COLA HBC SLOVENIJA d.o.o.

                                                                                                                                       Jakša Maganić